Grudzień i spotkania trwają, zapraszamy!

Tematy wiodące:

6 – noszenie w różnych kulturach świata

13 – noszenie w sytuacjach wyjątkowych

20 – emocje po porodzie

Zgłoszenia i informacje:
maria.ryll@klubkangura.org, tel. 501 083 889
kontakt@mlekiemmamy.org, tel. 536 292 700