Osoby duże i małe! W czasie ferii mazowiecko-dolnośląsko-zachodniopomorskich w Kofifi miniremont i spotkań nie będzie. Zapraszamy w czwartek 11. stycznia, jak zwykle od 12 do 13.30, a potem już w lutym… Odpoczywajcie zdrowo i (z)noście się wedle potrzeb!