Regulamin Klubu Kangura

*****

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Klubu jest miasto Warszawa.

3. Klub jest zawiązany na czas nieokreślony.

4. Celem Klubu jest:

  • działanie na rzecz upowszechniania idei noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich oraz idei świadomego rodzicielstwa
  • popularyzowanie wiedzy z tej dziedziny wśród społeczeństwa
  • tworzenie grup wsparcia dla młodych rodziców
  • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

5. Klub realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez
  • współpracę i wzajemną pomoc uczestników Klubu
  • prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej
  • współpracę z wszelkimi osobami, firmami i instytucjami o podobnych celach działania.

6. Uczestnikami Klubu mogą zostać osoby fizyczne, akceptujące jego cele, na podstawie deklaracji.

7. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.

8. Klub uzyskuje środki na swoją działalność z dobrowolnych składek członkowskich.

9. Uczestnictwo w Klubie ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji z przynależności.


Witamy w Klubie Kangura


*** Kluby Kangura to spotkania Rodziców, którzy noszą swoje dzieci w chustach oraz zainteresowanych tematem świadomego rodzicielstwa.
*** Promujemy ideę noszenia dzieci w chustach, chcemy pokazać innym jakie możliwości daje zwykły kawałek materiału oraz przybliżyć tradycje noszenia w Polsce i na świecie.
*** Spotkania w Klubie Kangura to także dyskusje na wszelkie tematy związane z rodzicielstwem, rozmowy o naszych codziennych radościach czy troskach. Wspieramy się oraz wymieniamy doświadczeniami na temat wychowania i rozwoju dzieci.

Do zobaczenia na spotkaniach...

*Klub Kangura nie prowadzi
działalności handlowej!

Logowanie